قافله عشق

جاده عشق نمودند به تو هان سهو مکن ... ور نه تا بنگری از قافله بیرون باشی

قافله عشق

جاده عشق نمودند به تو هان سهو مکن ... ور نه تا بنگری از قافله بیرون باشی

قافله عشق

:::: هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست ::::

:::: ببــار، ابر بهاری، ببــار، کافـی نیست ::::

:::: چنین کــه یـخ زده تقویم هـا هــر روز ::::

:::: هــزار بــار بیایــد بهـار کافــی نیست ::::

:::: به جرم عشق تــو بـگذار آتشم بزنند ::::

:::: برای کشتن حـلاج دار کافـی نیست ::::

:::: گــل سپیده به دشت سپید می روید ::::

:::: سپید بختــی این روزگار کافی نیست ::::

:::: خودت بخواه که این روزگار سر برسد ::::

::دعای این هlه چشم انتظار کافی نیست::

..................فاضل نظری..................

آخرین نظرات

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۰۸
اسفند

عربی بالای قبر هشام بن عبدالملک ایستاده بود که دید یکی از خدمت کاران هشام بر خاک او گریه می کرد و می گفت:«پس از تو، چه چیزهایی دیدیم.» مرد عرب گفت:«اگر او زبان داشت، می گفت: چیزی که او دیده است بسیار بدتر از آن چیزی است که تو دیده ای.»

  • حاج اقا